หางาน   สมัครงาน หางาน งาน งานราชการ


ฝากประวัติ สมัครงาน หางาน งาน งานราชการ เข้าระบบ แก้ไขประวัติ
บริษัทสมัครสมาชิก ประกาศงาน หาประวัติ อัตราโฆษณา
เครื่องมือหางาน สมัครงาน
Keyword


จังหวัด/ภาค
ประเภทงาน


เขต (เฉพาะกรุงเทพ)ผลการหางาน พบงาน 38 งาน

1. Graphic Designer

บริษัท ไทยเทคโนกลาส จำกัด

1.รับผิดชอบการออกแบบ ปรับปรุง แก้ไข งานสื่อสิ่งพิมพ์ (Below the-line) เช่น แผ่นพับ โบร์ชัวร์ แคตตาล็ วันที่ 9 เม.ย. 2559
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
คลองสาน ธนบุรี บางกอกใหญ่
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
2. Production Supervisor

บริษัท ไทยเทคโนกลาส จำกัด

1. ควบคุมการผลิตของทุกแผนกให้เป็นไปตามแผนการผลิต
2. วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาการผลิต
3. ตรวจสอบและอนุ
วันที่ 9 เม.ย. 2559
อัตรา 3
เงินเดือน 15,000 - 20,000 บาท
จังหวัด นครปฐม

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
3. นักออกแบบผลิตภัณฑ์อาวุโส (Senior Product designer)

บริษัท ไทยเทคโนกลาส จำกัด

กำหนดทิศทางและภาพลักษณ์ของสินค้าใหม่ของบริษัท
วางแผนและควบคุมกระบวนการพัฒนาสินค้าใหม่
วางแผนและกำห
วันที่ 9 เม.ย. 2559
อัตรา 1
เงินเดือน 45,000-90,000
จังหวัด นครปฐม

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
4. พนักงานขาย : Sale Representative (สนง.กรุงเทพ) ด่วนมาก

บริษัท ไทยเทคโนกลาส จำกัด

1.วางสเปคสินค้าซึ่งเป็นกระจกนิรภัย กระจกตกแต่งภายในแนวใหม่ สำหรับงานก่อสร้าง งานเฟอร์นิเจอร์งานตกแต่ วันที่ 9 เม.ย. 2559
อัตรา 3
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
คลองสาน ธนบุรี บางกอกใหญ่
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
5. วิศวกรจัดซื้อ

บริษัท ไทยเทคโนกลาส จำกัด

- ดูแลการจัดซื้อ Part ต่างๆที่ใช้ในกระบวนการผลิต
- จัดหา Vendor / Supplier ที่ผลิต part ต่างๆ ทั้งภ
วันที่ 9 เม.ย. 2559
อัตรา 1
เงินเดือน 18,000 ขึ้นไป
จังหวัด นครปฐม

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
6. Production Engineer

บริษัท ไทยเทคโนกลาส จำกัด

1. ควบคุมการผลิตของทุกแผนกให้เป็นไปตามแผนการผลิต
2. วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาการผลิต
3. ตรวจสอบและอนุ
วันที่ 9 เม.ย. 2559
อัตรา 3
เงินเดือน 18,000 - 28,000 บาท
จังหวัด นครปฐม

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
7. Process Engineer

บริษัท ไทยเทคโนกลาส จำกัด

- รับผิดชอบในการปรับปรุง พัฒนาและสร้างมาตรฐานกระบวนการทำงาน การผลิตสำหรับสินค้าใหม่ กระบวนการใหม่ กร วันที่ 9 เม.ย. 2559
อัตรา 1
เงินเดือน 18,000-28,000
จังหวัด นครปฐม

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
8. Senior QA Engineer

บริษัท ไทยเทคโนกลาส จำกัด

1. ปรับปรุงระบบการตรวจสอบคุณภาพได้ในกรณีที่มีปัญหาให้สอดคล้องกับระบบ ISO 9001:2008
2. ติดตามระบบการ
วันที่ 9 เม.ย. 2559
อัตรา 1
เงินเดือน 30,000-50,000
จังหวัด นครปฐม

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
9. หัวหน้าฝ่ายคลังสินค้า : Warehouse Section Manager

บริษัท ไทยเทคโนกลาส จำกัด

- บริหารจัดการภายในฝ่ายคลังสินค้า พร้อมบริหารงบประมาณคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพ
- ตรวจสอบและรวบรวมข้อ
วันที่ 9 เม.ย. 2559
อัตรา 1
เงินเดือน 35,000 - 50,000
จังหวัด นครปฐม

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
10. ช่างซ่อมบำรุง (เครื่องกล,ไฟฟ้ากำลัง)

บริษัท ไทยเทคโนกลาส จำกัด

ไม่ระบุ วันที่ 9 เม.ย. 2559
อัตรา 3
เงินเดือน 10,500 - 20,000 บาท
จังหวัด นครปฐม

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
11. Production Supervisor

บริษัท ไทยเทคโนกลาส จำกัด

1. ควบคุมการผลิตของทุกแผนกให้เป็นไปตามแผนการผลิต
2. วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาการผลิต
3. ตรวจสอบและอนุ
วันที่ 6 ก.ค. 2558
อัตรา 3
เงินเดือน 18,000 - 28,000 บาท
จังหวัด นครปฐม

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
12. วิศวกรไฟฟ้า

บริษัท ไทยเทคโนกลาส จำกัด

- วางแผนควบคุมและบริหารการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรเพื่อสนับสนุนการผลิต
- วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาด้า
วันที่ 6 ก.ค. 2558
อัตรา 1
เงินเดือน 18,000 - 28,000 บาท
จังหวัด นครปฐม

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
13. วิศวกรฝ่ายประกันคุณภาพ - QA Engineer

บริษัท ไทยเทคโนกลาส จำกัด

- ควบคุมการทดสอบตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และAustralian/New Zealand Standard
- ควบคุมคุณภาพของเ
วันที่ 6 ก.ค. 2558
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด นครปฐม

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
14. วิศวกรเทคนิค (ฝ่ายนวัตกรรม)

บริษัท ไทยเทคโนกลาส จำกัด

- ออกแบบและสร้างเครื่องมือหรือเครื่องจักรสำหรับรองรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่หรือทดสอบผลิตภัณฑ์
-คำนวณ
วันที่ 6 ก.ค. 2558
อัตรา 2
เงินเดือน 18,000-28,000
จังหวัด นครปฐม

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
15. วิศวกรฝ่ายจัดส่งสินค้า : Logistics Engineer

บริษัท ไทยเทคโนกลาส จำกัด

- ตรวจสอบและอนุมัติการสั่งซื้อลังสำหรับแพ็คกระจกส่งลูกค้า
- ประสานงานกับฝ่ายต่างๆเพื่อแก้ไขปัญหากรณ
วันที่ 6 ก.ค. 2558
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด นครปฐม

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
16. Production Engineer

บริษัท ไทยเทคโนกลาส จำกัด

1. ควบคุมการผลิตของทุกแผนกให้เป็นไปตามแผนการผลิต
2. วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาการผลิต
3. ตรวจสอบและอนุ
วันที่ 6 ก.ค. 2558
อัตรา 3
เงินเดือน 18,000 - 28,000 บาท
จังหวัด นครปฐม

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
17. หัวหน้าฝ่ายLogistics

บริษัท ไทยเทคโนกลาส จำกัด

- ควบคุมอัตราการส่งมอบให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
- ควบคุมอัตรากำลังพลให้เหมาะสม
- ควบคุมงบประมาณ
วันที่ 6 ก.ค. 2558
อัตรา 1
เงินเดือน ตามตกลง
จังหวัด นครปฐม

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
18. Process Engineer

บริษัท ไทยเทคโนกลาส จำกัด

- รับผิดชอบในการปรับปรุง พัฒนาและสร้างมาตรฐานกระบวนการทำงาน การผลิตสำหรับสินค้าใหม่ กระบวนการใหม่ กร วันที่ 6 ก.ค. 2558
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด นครปฐม

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
19. เจ้าหน้าที่ธุรการ

บริษัท ไทยเทคโนกลาส จำกัด

- จัดทำใบเสนอราคา ตามที่ได้รับมอบหมาย จากหัวหน้าแผนก และเจ้าหน้าที่ประสานงานขาย
- รับผิดชอบการสรุปย
วันที่ 6 ก.ค. 2558
อัตรา 1
เงินเดือน ตามตกลง
จังหวัด นครปฐม

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
20. ช่างเทคนิค

บริษัท ไทยเทคโนกลาส จำกัด

1. รับผิดชอบการซ่อมและดูแลรักษาเครื่องจักร
2. ทำงานท่อประปาและเชื่อมไฟฟ้าได้
3. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ต
วันที่ 27 มิ.ย. 2557
อัตรา 2
เงินเดือน 10,500 - 12,000 บาท
จังหวัด นครปฐม

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
21. วิศวกรฝ่ายผลิต - Production Engineer

บริษัท ไทยเทคโนกลาส จำกัด

1. ควบคุมการผลิตของทุกแผนกให้เป็นไปตามแผนการผลิต
2. วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาการผลิต
3. ตรวจสอบและอนุ
วันที่ 27 มิ.ย. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน 18,000 - 28,000 บาท
จังหวัด นครปฐม

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
22. วิศวกรเทคนิค (ฝ่ายนวัตกรรม)

บริษัท ไทยเทคโนกลาส จำกัด

- ออกแบบและสร้างเครื่องมือหรือเครื่องจักรสำหรับรองรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่หรือทดสอบผลิตภัณฑ์
-คำนวณ
วันที่ 27 มิ.ย. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
23. วิศวกรฝ่ายจัดส่งสินค้า : Logistics Engineer

บริษัท ไทยเทคโนกลาส จำกัด

- ตรวจสอบและอนุมัติการสั่งซื้อลังสำหรับแพ็คกระจกส่งลูกค้า
- ประสานงานกับฝ่ายต่างๆเพื่อแก้ไขปัญหากรณ
วันที่ 27 มิ.ย. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด นครปฐม

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
24. วิศวกรจัดซื้อ

บริษัท ไทยเทคโนกลาส จำกัด

- ดูแลการจัดซื้อ Part ต่างๆที่ใช้ในกระบวนการผลิต
- จัดหา Vendor / Supplier ที่ผลิต part ต่างๆ ทั้งภ
วันที่ 27 มิ.ย. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน 18,000 ขึ้นไป
จังหวัด นครปฐม

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
25. วิศกรฝ่ายคลังสินค้า

บริษัท ไทยเทคโนกลาส จำกัด

ประสานงานและส่งเสริมให้การดำเนินการจัดการภายในหน่วยงานคลังสินค้าบรรลุผลตาม KPIs
ทำการวิเคราะห์ข้อมู
วันที่ 20 ก.ค. 2553
อัตรา 1
เงินเดือน 17,000-23,000
จังหวัด นครปฐม

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
26. หัวหน้าฝ่ายจัดซื้อ / ต่างประเทศ

บริษัท ไทยเทคโนกลาส จำกัด

1 บริหารจัดการภายในหน่วยงานจัดซื้อ
2 จัดทำสรุปการจัดซื้อ ประจำเดือน
3 อนุมัติใบสั่งซื้อ, แบบคัดเล
วันที่ 20 ก.ค. 2553
อัตรา 1
เงินเดือน 22,000-40,000
จังหวัด นครปฐม

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
27. หัวหน้าฝ่ายจัดส่งสินค้า

บริษัท ไทยเทคโนกลาส จำกัด

1 ควบคุม,ดูแลตารางการจัดส่ง ให้เป็นไปตามแผนการจัดส่งที่วางไว้โดยฝ่ายวางแผน
2 บริหารจัดการรถทุกคัน ใ
วันที่ 20 ก.ค. 2553
อัตรา 1
เงินเดือน 25,000 - 35,000
จังหวัด นครปฐม

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
28. หัวหน้าฝ่ายประกันคุณภาพ

บริษัท ไทยเทคโนกลาส จำกัด

1 วางแผนการตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ รวมถึงกำหนด ทบทวน Spec. ของวัตถุดิบและติดต่อประสานงานกับผู้ผลิต
2
วันที่ 20 ก.ค. 2553
อัตรา 1
เงินเดือน 35,000-60,000
จังหวัด นครปฐม

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
29. ผู้จัดการโรงงาน

บริษัท ไทยเทคโนกลาส จำกัด

1 บริหาร กำหนด ปรับเปลี่ยนภาพรวมของนโยบายการบริหารโรงงาน
2 ควบคุม ติดตามงาน และผลผลิตกระจกให้ทันต่อ
วันที่ 20 ก.ค. 2553
อัตรา 1
เงินเดือน 50,000-100,000
จังหวัด นครปฐม

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
30. ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด

บริษัท ไทยเทคโนกลาส จำกัด

กำกับดูแลการขายภายในประเทศและต่างประเทศ
ควบคุมยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายของแต่ละเดือน
ส่งเสริมกิ
วันที่ 20 ก.ค. 2553
อัตรา 1
เงินเดือน 40,000-60,000
จังหวัด นครปฐม

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
31. ผู้จัดการฝ่ายผลิตกระจก

บริษัท ไทยเทคโนกลาส จำกัด

1 บริหาร กำหนด ปรับเปลี่ยนภาพรวมของนโยบายการผลิตกระจก
2 ควบคุม ติดตามงาน และผลผลิตกระจกให้ทันต่อควา
วันที่ 20 ก.ค. 2553
อัตรา 1
เงินเดือน 40,000-80,000
จังหวัด นครปฐม

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
32. หัวหน้าฝ่ายธุรการขาย

บริษัท ไทยเทคโนกลาส จำกัด

ตรวจสอบใบเสนอราคา, ใบสั่งผลิต, การลงบันทึกเลขที่เอกสารต่างๆ ของเจ้าหน้าที่
ประสานงานขาย
ตรวจสอบการ
วันที่ 20 ก.ค. 2553
อัตรา 1
เงินเดือน 17,000-25,000
จังหวัด นครปฐม

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
33. เจ้าหน้าที่การตลาด (ด้านการขยายช่องทางการจัดจำหน่าย)

บริษัท ไทยเทคโนกลาส จำกัด

1.รับผิดชอบด้านการตลาดเกี่ยวกับ การขยายช่องทางการจัดจำหน่ายของสินค้าเก่า และใหม่ รวมถึง การทำแผนการต วันที่ 20 ก.ค. 2553
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
34. เจ้าหน้าที่การตลาด (ด้านการบริหารลูกค้าสัมพันธ์-CRM)

บริษัท ไทยเทคโนกลาส จำกัด

1.จัดทำฐานข้อมูลของลูกค้าเพื่อการจัดการ และบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างเป็นระบบ
2.วางแผนกลยุทธ์
วันที่ 20 ก.ค. 2553
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
35. พนักงานขาย และที่ปรึกษาด้านการออกแบบตกแต่งภายใน (ประจำโชว์รูม)

บริษัท ไทยเทคโนกลาส จำกัด

-แนะนำสินค้า และให้คำปรึกษาด้านการออกแบบตกแต่งบ้านให้แก่ลูกค้า
-ดูแล และสรุปเอกสารที่เกี่ยวข้องกับก
วันที่ 20 ก.ค. 2553
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน 12,000-18,000
จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
36. หัวหน้าหน่วยพัฒนาอุปกรณ์สนับสนุนการผลิต

บริษัท ไทยเทคโนกลาส จำกัด

1.ออกแบบเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่ช่วยเหลือการทำงานให้สะดวกขึ้นภายในโรงงานโดยใช้ Autocad ได้
2.พัฒนา
วันที่ 20 ก.ค. 2553
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด นครปฐม

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
37. Chief of intellectual property ผู้จัดการด้านทรัพย์สินทางปัญญา

บริษัท ไทยเทคโนกลาส จำกัด

ดูแลการจดสิทธิบัตร ตราสินค้า อนุสิทธิบัตรให้กับบริษัท
รวบรวมและจัดเก็บสิทธิทางปัญญาที่เป็นประโยชน์
วันที่ 20 ก.ค. 2553
อัตรา 1
เงินเดือน 15,000 - 30,000
จังหวัด นครปฐม

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
38. Chief of graphic and product design หัวหน้าฝ่ายออกแบบผลิตภัณฑ์และงานกราฟิค

บริษัท ไทยเทคโนกลาส จำกัด

1.ดูแลภาพรวมของทิศทางการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ทั้งหมดของบริษัท โดยต้องประสานงานกับฝ่ายการตลาดแล วันที่ 20 ก.ค. 2553
อัตรา 1
เงินเดือน 24,000 - 60,000
จังหวัด นครปฐม

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  


[1]

ขณะนี้อยู่หน้าที่ 1 จากทั้งหมดที่พบ 1 หน้า
ความสวย ความงาม , รีวิวเครื่องสำอาง , แต่งหน้า , ทรงผม , ทำเล็บ , เสื้อผ้าแฟชั่น , ความรัก , ดูดวง , กินเที่ยว , วาไรตี้ , ข่าวใหม่ , ข่าวดารา , รีวิวอาหาร , รีวิวร้านอาหาร , ท่องเที่ยว , สถานที่ท่องเที่ยว , การเดินทาง , รีวิวโรงแรม , เคสไอโฟน6 , หางาน , ร้านค้าออนไลน์ , ร้านค้าออนไลน์ฟรี